Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.Video_Ve_nguoi_mau_(Scalet).flv 0.Trang_tri_hinh_vuong_3.jpg 0.LOVE_STORY.flv 0.Doi_bo.mp3 0.Da_co_hoai_lang.mp3 0.bonjour_vietnam.flv 0.Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan.flv 0.Thong_diep_cuoc_song_-_thu_vien_ViOLET_-_VTC_5.flv 0.Gioi_thieu_Bach_Kim.flv 0.Clip_MAM_NHAN_AI.flv 0.Tien_li_xi_mung_tuoi.jpg 0.h1_bai_19_l8.jpg 0.IMG_bai_10.jpg 0.em_thuy.jpg 0.bai_30_l8.jpg 0.bai_30_h1_l8.jpg 0.bai_28_l8.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truyện cười

  Đọc báo.

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM.

  Công khai ngân sách năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Đức Thụ (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:35' 09-11-2017
  Dung lượng: 87.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Biểu số 3
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đơn vị: Trường THCS Chất lượng cao
  Chương: 622
  THÔNG BÁO
  "CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2017"
  (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
  Đơn vị tính: Đồng
  Số TT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt
  A Quyết toán thu
  I Tổng số thu(1-5/2017) " 80,122,500 " " 80,122,500 "
  1 " Thu phí, lệ phí"
  "( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)"
  2 "Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ"
  "( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )"
  3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
  4 Thu sự nghiệp khác
  Học phí kỳ 2 năm học 2016-2017(thangs-5/2017) " 80,122,500 " " 80,122,500 "
  II Số thu nộp NSNN
  1 "Phí, lệ phí"
  "( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)"
  2 "Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ"
  "( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )"
  3  Hoạt động sự nghiệp khác
  Học phí kỳ 2 năm học 2016-2017 " 80,122,500 " " 80,122,500 "
  III Số được để lại chi theo chế độ
  1 " Phí, lệ phí"
  "( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)"
  2 "Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ"
  "( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )"
  3  Thu viện trợ
  4 Hoạt động sự nghiệp khác
  Học phí kỳ 2 năm học 2016-2017 " 80,122,500 " " 80,122,500 "
  B Quyết toán chi ngân sách nhà nước Quý 2/2017 "858,140,000" "858,140,000"
  1 Loại: 490; khoản 493
   - Mục 6000 "385,950,000" "385,950,000"
  Tiểu mục: 6001 "385,950,000" "385,950,000"
  Mục: 6100 "304,573,000" "304,573,000"
  Tiểu mục:6101 "2,481,000" "2,481,000"
  Tiểu mục: 6102 "65,340,000" "65,340,000"
  Tiểu mục: 6107 "726,000" "726,000"
  Tiểu mục: 6112 "147,975,000" "147,975,000"
  Tiểu mục: 6113 "1,815,000" "1,815,000"
  Tiểu mục: 6115 "77,741,000" "77,741,000" "99,448,000"
  Tiểu mục: 6117 "5,035,000" "5,035,000" "16,575,000"
  Tiểu mục: 6149 "3,460,000" "3,460,000" "11,049,000"
  Mục: 6300 "132,365,000" "132,365,000" "5,293,000"
  Tiểu mục: 6301 "99,448,000" "99,448,000"
  Tiểu mục: 6302 "16,575,000" "16,575,000"
  Tiểu mục: 6303 "11,049,000" "11,049,000"
  Tiểu mục: 6304 "5,293,000" "5,293,000"
  Mục: 6500 "9,840,000" "9,840,000"
  Tiểu mục: 6501 "1,201,000" "1,201,000"
  Tiểu mục: 6502 "7,199,000" "7,199,000" "1,201,000"
  Tiểu mục: 6504 "1,440,000" "1,440,000" "7,199,000"
  Mục: 6550 0 0 "1,440,000"
  Tiểu mục: 6552 0
  Mục: 6600 "2,313,000" "2,313,000"
  Tiểu mục: 6601 "133,000" "133,000"
  Tiểu mục: 6615 "180,000" "180,000" "133,000"
  Tiểu mục: 6617 "2,000,000" "2,000,000" "133,000"
  Mục: 6900 "7,300,000" "7,300,000"
  Tiểu mục: 6917 "6,000,000" "6,000,000"
  Tiểu mục: 6949 "1,300,000" "1,300,000"
  Mục: 9000 "15,799,000" "15,799,000"
  Tiểu mục: 9003 "15,799,000" "15,799,000"
  2 Loại: 490; khoản 493 "180,000"
  C Quyết toán chi nguồn khác "2,000,000"
   - Mục:
   + Tiểu mục …
   + Tiểu mục …
  * Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ

  Ngày 01 tháng 6 năm 2017
  Thủ trưởng đơn vị
  Nguyễn Thị Dung
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn nhà giáo

  Giải trí